Varie

1-20169:

paolo soprani madame 120
€500

paolo soprani  madame 120

yamaha ns bp 182
€60

yamaha  ns bp 182

OQAN qls12 travel
€100

OQAN  qls12 travel

kala kala
€80

kala  kala

mesa boogie 2fb 2x12 vintage 30
€370

mesa boogie  2fb 2x12 vintage 30

marshall 1960 slant 1972
€1500

marshall  1960 slant 1972

marshall 1982 1974
€1950

marshall  1982 1974

mesa boogie Mark IIc eq 1984
€1800

mesa boogie  Mark IIc eq 1984

orange PPC212
€480

orange  PPC212

mesa boogie powerhouse 8x10
€1000

mesa boogie  powerhouse 8x10

harmony 1940/50 tutto mogano
€150

harmony  1940/50 tutto mogano

db tecnology opera live  210 coppia
€300

db tecnology  opera live 210 coppia

artigianale jazz hybrid
€200

artigianale  jazz hybrid

marshall 8x10 1968 model 1990
€3500

marshall  8x10 1968 model 1990

peavey valveking 412 slant
€150

peavey  valveking 412 slant

gibson l5s 1975
€380

gibson  l5s 1975

13%
latch lake micking 2200
€390

latch lake  micking 2200

13%
latch lake micking 3300
€520

latch lake  micking 3300

ketron SD2
€150

ketron  SD2

marshall 1960 4x12 gennaio 1970  greenback
€2500

marshall  1960 4x12 gennaio 1970 greenback