Strumenti

101-1201434:

yamaha ezag
€200

yamaha  ezag

rhodes mkVII suitecase
€4300

rhodes  mkVII suitecase

wurlitzer a200
€4700

wurlitzer  a200

gretsch jet firebird 6128  1958
€8500

gretsch  jet firebird 6128 1958

sunn 2000s anni 70
€2000

sunn  2000s anni 70

martin 000 28VS
€3200

martin  000 28VS

revox a77
€250

revox  a77

sennheiser md441
€580

sennheiser  md441

roland mks80 super jupiter + mpg80
€5700

roland  mks80 super jupiter + mpg80

yamaha cs30l
€2200

yamaha  cs30l

fender precision special 1980
€1800

fender  precision special 1980

alesis hr16
€300

alesis  hr16

moog sonic six
€3200

moog  sonic six

jen syntar
€700

jen  syntar

danelectro Stock 59
€470

danelectro  Stock 59

danelectro Sitar
€830

danelectro  Sitar

ibanez asf80
€400

ibanez  asf80

electro harmonix tube eq
€100

electro harmonix  tube eq

t.c. electronic nova system 150
€150

t.c. electronic  nova system 150

yamaha sgv 300reissue
€650

yamaha  sgv 300reissue