Effetti/Pedalini

ho tubes vintage

electro harmonix - ho tubes vintage

: a25913
: pedale
: electro harmonix
: ho tubes vintage
:
:
american con trasformatore, intonso e scatolato
€ 200
:

electro harmonix Flanger Hoax
€205

electro harmonix  Flanger Hoax

20%
electro harmonix ehxtortion tortion
€156

electro harmonix  ehxtortion tortion

11%
electro harmonix lester k
€170

electro harmonix  lester k

electro harmonix miniqtron
€190

electro harmonix  miniqtron

13%
electro harmonix deluxe memory boy
€164

electro harmonix  deluxe memory boy

23%
electro harmonix enigma Qballs
€163

electro harmonix  enigma Qballs

electro harmonix q-tron + qtron
€185

electro harmonix  q-tron + qtron

23%
electro harmonix riddle Qballs
€165

electro harmonix  riddle Qballs

12%
electro harmonix nano pog
€192

electro harmonix  nano pog

25%
electro harmonix holy grail max
€130

electro harmonix  holy grail max