Percussioni

rezo crash 145

zildjian - rezo crash 145

: a24615
: piatto
: zildjian
: rezo crash 145
:
compra sicuro pestone
€ 140
:

zildjian ride ping 18
€140

zildjian  ride ping 18

zildjian heavy ride 20
€160

zildjian  heavy ride 20

zildjian rock ride 21"
€160

zildjian  rock ride 21"

zildjian avedis ch 14 anni 70
€160

zildjian  avedis ch 14 anni 70

zildjian A medium crash thin  17
€160

zildjian  A medium crash thin 17

zildjian charleston 14 A Custom
€160

zildjian  charleston 14 A Custom

zildjian ping ride 20
€160

zildjian  ping ride 20

zildjian avedis fast crash 16
€120

zildjian  avedis fast crash 16

zildjian rock hi hat 14
€180

zildjian  rock hi hat 14

anatolian ride 20"
€120

anatolian  ride 20"