Effetti/Pedalini

12%
stereo polychorus

electro harmonix - stereo polychorus

: n10161
: pedale
: electro harmonix
: stereo polychorus
:
CHASSIS NUOVO
€ 245
€ 215
:

electro harmonix cathedral
€244

electro harmonix  cathedral

18%
electro harmonix key 9 electric piano machine
€199

electro harmonix  key 9 electric piano machine

14%
electro harmonix lester g
€206

electro harmonix  lester g

10%
electro harmonix stereo Memory man hazarai
€215

electro harmonix  stereo Memory man hazarai

12%
electro harmonix voice box
€210

electro harmonix  voice box

16%
electro harmonix B9 Organ Machine
€200

electro harmonix  B9 Organ Machine

16%
electro harmonix c9
€200

electro harmonix  c9

electro harmonix super space drum 1979
€250

electro harmonix  super space drum 1979

12%
electro harmonix stereo talking machine
€209

electro harmonix  stereo talking machine

10%
electro harmonix Ravish Sitar
€214

electro harmonix  Ravish Sitar